Απολυμάνσεις - Μικροβιοκτονίες

Στόχος Απολύμανσης:
Η απολύμανση έχει ως στόχο την εξόντωση μικροοργανισμών ( παθογόνων ή μη) που βρίσκονται σε ένα περιβάλλον. Μικροοργανισμοί οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία είναι ιοί, μύκητες και βακτήρια.

Εφαρμογή Μικροβιοκτονίας:
Η εξάπλωση των απολυμαντικών ουσιών στις προσβεβλημένες περιοχές επιτυγχάνεται με τη χρήση ψεκαστήρων χαμηλής πιέσεως 6Αtm. Οι απολυμαντικές ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι μείγματα αλδευδών και καρβολυτικών οξέων (LYSOFORMIN, TEGO 51), τα οποία καταπολεμούν ιούς της γρίπης και της ηπατίτιδας, τα μικρόβια της μηνιγγίτιδας καθώς και πολλά άλλα βακτήρια και μύκητες. Πρόκειται για μη τοξικά παρασκευάσματα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους, με εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης ακόμη και στα πιο απρόσιτα σημεία ενός χώρου, καταπολεμώντας όλο το φάσμα των πιθανών εστιών. Η υψηλή βιοδιασπασιμότητα τους, τα καθιστά ακίνδυνα για το πλαστικό, το ξύλο και το μέταλλο, ενώ χρησιμεύουν και σαν αποσμητικά χώρου.

Ασφάλεια:
Όλα τα απολυμαντικά στις συνιστώμενες δόσεις και για τις εγκεκριμένες εφαρμογές, είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και στοχεύουν στη μείωση της μικροβιακής μόλυνσης στερεών επιφανειών σε αποδεκτά χαμηλά επίπεδα, χωρίς να προκαλούν επιβλαβείς ή ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως αλλοίωση της επιφάνειας, δυσοσμία και επικινδυνότητα της εφαρμογής.

apolymanseis-mikrovioktonies