Απώθηση πτηνών

Το πρόβλημα της παρουσίας των πτηνών είναι αισθητό σε πάρα πολλές αστικές περιοχές, λόγω και της απουσίας φυσικών εχθρών.
Τα προβλήματα που δημιουργούν με την παρουσία τους σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τις μεγάλες συγκεντρώσεις τους και μέρος αυτών είναι:

  • Αυξημένο κόστος συντήρησης και καθαρισμού κτιρίων
  • Μετάδοση σοβαρών ασθενειών
  • Τα πουλιά φιλοξενούν στο σώμα τους πλήθος παρασίτων

Στην ALMA σε χώρους όπου συχνάζουν ή φωλιάζουν τα πουλιά, εφαρμόζονται δίχτυα, μεταλλικές ακίδες και απωθητικά τζέλ.

bird-repellent-1